Волинська область

Географія та ресурси

Географія та ресурси

Область розташована в двох природних зонах – лісовій та лісостеповій. 34% території області покрито лісами. Добре розвинена річкова система. На території області протікають такі річки – Прип’ять, Стохід, Турія, Стир. На території області розташовані Шацькі озера, найбільшим з яких є найбільше озеро України Світязь. У межах області знаходиться північна частина Львівсько-Волинського вугільного басейну. Область має значні запаси лісових ресурсів та сільськогосподарських угідь.

Населення

Населення

Чисельність наявного населення 1022,1 тис. осіб, 2,5 % від населення України. У тому числі: – міське – 533,9 тис. осіб, 52,2 % ;- сільське – 488,2 тис. осіб, 47,8 %. В обласному центрі – місті Луцьку – проживає 216,1 тис. осіб. Середня щільність населення на 1 кв. км – 51,4 особи.

Робоча сила в Волинській області станом на 2021 (тис. осіб)

Всього населення Всього Жінки Чоловіки
Працездатне населення,  15 – 70 років 416 198.2 217.8
Зайняте населення 365.1 171.7 192.9
Безробітне населення (за методологією МОП) 51.9 27 24.9
Відсоток безробітного населення (%) 12.5 13.6 11.4

Середньооблікова кількість штатних працівників:

 • в усіх сферах економічної діяльності – 147 727 осіб;
 • промисловість – 36 136 осіб, 24,5 %;
 • сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 9 269 осіб, 6,3 %;
 • будівництво – 4 005 особи, 2,7 %;
 • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 19 991 особи, 13,5 %;
 • освіта – 30 150 осіб, 20,4 %;
 • oхорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 18 934 осіб, 12,8 %.
Транспорт

Транспорт

Область має добре розвинену мережу автомобільних та залізничних шляхів. Через територію області проходить траса міжнародного значення Київ – Варшава; Рівне – Луцьк; Брест – Львів. Добре розвинений залізничний транспорт міжобласного та міжнародного значення.

Автотранспорт
Експлуатаційна довжина автомобільних доріг державного і місцевого значення – 6 191,3 км у т.ч. із твердим покриттям – 5 798,8 км. Питома вага автомобільних доріг із твердим покриттям – 93,7 %.

Залізничний транспорт
залізничних колій – 597 км. Широка колія зв’язує Ковель з Хелмом, що дозволяє транспортувати вантажі та перевозити пасажирів без зміни колісних пар до Польщі.Основним залізничним вузлом області є місто Ковель.

Економіка

Економіка

Область відносить до регіонів із середнім рівнем розвитку. Промисловий і сільськогосподарський потенціал зосереджений у центральній і південній частинах області, що співпадає з розвиненою мережею автомобільних шляхів. Північна частина області розвинена менше внаслідок заліснення та заболочених територій. На північному заході області розташований рекреаційний кластер в межах Шацьких озер.

Малий і середній бізнес
У області станом на 2020 рік було зареєстровано та реально здійснювали свою діяльність 382 суб’єкти середнього підприємництва і більше 41 тис суб’єктів малого підприємництва. У тому числі середніх підприємств у промисловому виробництві – 119, сільському господарстві – 57. Решта в будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі, транспорті. Чисельність малого бізнесу найбільш сконцентрована в в оптовій і роздрібній торгівлі, транспорті, організації громадського харчування та ІТ-галузі.

Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу становив 38 115,7 млн грн – 1,2 % від обсягу реалізованої промислової продукції України.

Структура реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-серпні 2021 року у відсотках до загальнообласного обсягу: добувна промисловість та розроблення кар’єрів – 0,2 %, переробна промисловість – 82,6 %. У тому числі:

 • виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 23,9 %;
 • виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 24,1 %;
 • машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 12,0 %;
 • виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 5,6 %;
 • металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 2,0 %;
 • текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,6 %;
 • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 1,6%.

Сільське господарство
Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються близько 1000 агропідприємств, із них – 700 фермерських господарств, а також близько 147 тис. особистих селянських господарств. Питома вага області у виробництві продукції сільського господарства в державі за 2021 рік становила 2,4 відсотка. У грудні 2021 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно із відповідним періодом 2020 року становив 101%. В тому числі у агропідприємств – 104,3%, у господарств населення – 97,2%.
В області вирощуються зернові, технічні, овочеві культури; розвинене садівництво.
Основні напрями виробництва в галузі тваринництва: виробництво молока, м’яса. В усіх категоріях господарств станом на 1 січня 2022 року утримуються: 110,8 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 71,9 тис. корів, 241,4 тис. свиней, 7 365,8 тис. голів птиці.

Послуги
У структурі суспільного виробництва частка послуг, включаючи будівництво складає близько 40%. Основними напрямками у структурі надання послуг є освітні послуги, медичні послуги, рекреаційні послуги та оптова і роздрібна торгівля. Ця сфера в області розвивається більш високими темпами у порівнянні з розвитком промисловості та сільського господарства.

Волинська область – адміністративно-територіальна одиниця України. Розташована на заході. Межує на заході з Республікою Польща Площа -228 км, Білоруссю – 214 км; Рівненською та Львівською областями. Площа області складає  20 144 кв. км, або 3,3 % території України. На кордонах області розташовано 12 пунктів пропуску, найбільшими з яких є Устилуг, Ягодин, Доманово, Дольськ, Пулемець для автомобільного транспорту та 3 для залізничного сполучення: Володимир-Волинський (Ізов), Ягодин, Заболоття.

Основи конкурентоздатності регіону для розвитку бізнесу

Область поєднує високорозвинені галузі промисловості та сільського господарства, значні трудові ресурси з невисокою щільністю населення та добре розвиненою транспортною інфраструктурою у центральній та південній частині області та прикордонним положенням. В області розміщені декілька важливих підприємств з іноземними інвестиціями, що формують реальні інтеграційні зв’язки з промисловістю Європейського Союзу, та які беруть участь у формуванні ланцюгів доданої вартості. Серед них слід виділити: підприємства меблевої промисловості –«Модерн Експо», «Гербор Холдинг», «BRWУкраїна»; уторгівлі «Стелла Пак Україна». “Кромберг енд Шуберт Україна Лу” – підприємство з 100 % іноземними інвестиціями. Тут виготовляють електричні бортові кабельні системи для автомобілів світового класу (Mercedes, Volkswagen, BMW, Audі). Підприємство «Хан Електробау Україна» виготовляє трансформатори невеликої потужності. Кроноплан Україна – виробник панелів для будівництва з деревини. ПАТ «Волиньхолдинг», підприємство харчової промисловості, знайоме за торговою маркою «Торчин». У машинобудуванні  «СКФ Україна» – виробництво підшипників, Луцький автомобільний завод – виготовлення міських автобусів та тролейбусів, у тому числі електричних автобусів. До області релоковано 38 суб’єктів господарської діяльності, усього подано заявок 414.

Підтримка бізнесу у воєнний час

Волинською військовою обласною адміністрацією ухвалена програма з релокації бізнесу із зони воєнних дій. 

Програма носить загальний характер та повторює тези національної програми. Вона виконується силами військової адміністрації.

Додаткової фінансової підтримки програмою не передбачено.

Контактна інформація

Перший заступник Голови обласної військової адміністрації Тюрін Сергій Григорович

(0332) 77-81-39 e-mail: [email protected]

Управління економічного розвитку і торгівлі Банера Анатолій Ярославович, начальник управління

[email protected] 

Центри тяжіння

Луцьк

Розвиток МСБ

«Програма підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади на 2022–2026 роки»

Проект «Зроблено в Луцьку», який вже діє у громаді, спрямований на підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників. Для пізнаванності місцевих товарів та брендів буде розміщуватися реклама на сіті-лайтах та біг-бордах, передбачається також розміщення спеціальних цінників, стоперів, воблерів, брендованих написами «Зроблено в Луцьку!» у супермаркетах, магазинах та роздрібних точках продажу для виокремлення місцевих товарів. У 2022-2026 роках на цей проект планують спрямувати 150 тисяч з міського бюджету.

Проект «Прогулянка Скансеном» має на меті розвиток підприємницької діяльності на базі зеленого туризму на території Луцької МТГ. Заохочення місцевих жителів та суб’єктів підприємництва до участі у створенні привабливого та прибуткового туристичного маршруту, а також додаткової можливості для відпочинку гостей музею-скансену, для жителів громади та всіх охочих.

Проект «Громадський контроль» має на меті нормативне регулювання підприємницької діяльності, залучення громадськості до контролю за законністю та безпечністю ведення підприємницької діяльності на території Луцької МТГ. Серед заходів – покращення та автоматизація процедури отримання дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та пунктів надання послуг, оптимізація інтерактивної мапи розміщення тимчасових споруд з введенням форми для зворотного зв’язку, запровадження системи ідентифікації об’єктів підприємницької діяльності, що відносяться до тимчасових споруд, з використанням QR-коду.

Проект «Фонд підтримки підприємництва» покликаний відновити роботу Луцького міського фонду підтримки підприємництва для налагодження дієвих механізмів фінансової підтримки малого та середнього підприємництва. Він передбачає розробку та впровадження механізмів надання вигідних фінансових ресурсів банками міста для ведення підприємницької діяльності, організацію моніторингу банківських програм на предмет отримання кредитних ресурсів для ведення підприємницької діяльності, розробку та впровадження інтерактивної платформи для комунікацій між суб’єктами підприємництва, фінансовими установами та міськрадою.

Проект «Інформаційний пункт підприємця (ІПП)» спрямований на надання безкоштовних інформаційних та консультаційних послуг для малого та середнього бізнесу.

Розміщення релокованих підприємств

Волинська обласна військова адміністрація, Управління Держпраці у Волинській області, Волинська обласна служба зайнятості сприяють релокації підприємств з постраждалих від війни областей. Учасники програми, в межах компетенції, надаватимуть необхідний консультаційний супровід з широкого спектра питань:

 • пошук приміщень для переведення працівників та виробничих потужностей із зони бойових дій;
 • консультаційний супровід щодо оплати праці, звільнення, переведення, оголошення простою, обліку робочого часу до організації безпечного ведення робіт, створення безпечних та здорових умов праці, надання адміністративних послуг тощо;
 • надання допомоги в укомплектуванні підприємств персоналом, професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця з можливістю навчання на виробництві, консультування щодо фінансової підтримки бізнесу згідно діючих активних програм.

Деталі щодо програми релокації у Волинській області за контактами:

 • управління економічного розвитку та торгівлі Волинської обласної військової адміністрації — (0332) 778195, 778121;
 • управління Держпраці у Волинській області — (0332) 717476, 717488;
 • Волинський обласний центр зайнятості — (0322) 724490
Стратегічний план розвитку територій

Стратегічні цілі розвитку міста Луцька до 2030 року

Відкритість міста, підтримка та розвиток місцевого бізнесу:
 • забезпечення гнучкості та конкурентоздатності систем управління містом в умовах відкритості, розвитку інновацій та постійних трансформацій;
 • впровадження технологій Smart City для покращення взаємодії бізнесу, влади та громадян, підвищення прозорості роботи публічних інституцій міста;
 • створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, споживчого ринку та промисловості міста;
 • створення умов для формування та раціонального використання трудових ресурсів міста Луцька;
 • забезпечення відкритості реєстру усіх земельних ділянок та комунального майна, забезпечення роботи прозорого механізму їх оренди та збору орендної плати і податків з нерухомого майна;
 • формування соціально відповідального бізнесу;
 • запуск кластерної моделі розвитку окремих галузей (житлове будівництво, торгівля та розваги, туризм, ІТ) з залученням потенціалу наукових та навчальних закладів;
  створення агенції з підтримки та обслуговування інвесторів та першочергова підтримка проектів місцевих інвесторів;
 • залучення інвесторів з числа відомих світових брендів;
 • перетворення невикористовуваних виробничих промислових зон та об’єктів під інвестиційні проекти;
 • створення стимулів для юридичної реєстрації великих підприємств, що розташовані навколо міста, у Луцьку;
 • створення міської об’єднаної територіальної громади, взаємовигідне співробітництво та реалізація спільних проектів з прилеглими територіальними громадами;
 • поглиблення співпраці з закордонними містами – побратимами, розширення географії міжнародного співробітництва;
 • залучення міжнародної технічної допомоги у розвиток міста;
 • розвиток міжнародної культурної співпраці та підвищення інтеркультурної приязності міста.
Розвиток сучасного міського господарства:
 • реалізація та вдосконалення Генерального плану міста;
 • вдосконалення експлуатації міської інфраструктури на основі відкритих даних;
 • комплексна модернізація та розвиток комунальної інфраструктури міста;
 • оптимізація роботи комунальних підприємств, їх перепрофілювання в сервісні організації;
 • підтримка конкуренції на ринку комунальних послуг;
 • підвищення якості та надійності наданих житлово-комунальних послуг;
 • підтримка створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення;
 • сприяння будівництву сучасних житлових комплексів, підвищення доступності жила та якості житлового забезпечення;
 • впровадження енергозберігаючих технологій в комунальних закладах та установах, переведення їх на використання енергії з відновлюваних джерел;
 • зменшення частки централізованого опалення, перехід на побудинкове та індивідуальне опалення;
 • вдосконалення та реалізація транспортної схеми міста, що передбачатиме:
  впровадження нової схеми роботи громадського транспорту, з пріоритетністю розвитку електротранспорту;
 • перехід на електронні способи оплати проїзду та монетизацію пільг;
  розвиток велоінфраструктури;
 • створення мережі муніципальних паркувальних зон;
 • підвищення рівня безпеки та комфорту жителів міста: запровадження системи відео нагляду публічних місць;
 • безперешкодженого та безпечного пересування містом маломобільної категорії населення;
 • осучаснення існуючих та створення нових парків і скверів;
 • покращення екологічного стану міста;
 • забезпечення роздільного збору сміття.
Комфортні умови для лучан і гостей міста:
 • реалізація та вдосконалення історико-архітектурного плану міста, відновлення об’єктів історико-культурної спадщини та прилеглих територій;
 • відкриття пасажирського терміналу в рамках роботи військового аеродрому для здійснення внутрішніх та міжнародних авіарейсів;
 • реконструкція Центрального ринку та навколишніх територій з метою їх переорієнтації на обслуговування туристів та надання рекреаційних послуг;
 • сталий розвиток туризму, розвиток туристичної інфраструктури та різних видів туризму;
  розвиток культурного середовища, вдосконалення інфраструктури закладів культури із застосуванням новітніх технологій, висока якість місцевого культурного продукту, збереження та розвиток культурної спадщини, розвиток культурних та креативних індустрій, формування бренду міста фестивалів;
 • створення багатофункціонального хабу для розвитку урбаністичних ініціатив та творчого потенціалу мешканців;
 • впровадження інноваційних технологій в системі шкільної та позашкільної початкової та середньої освіти;
 • виховання патріотизму, підвищення рівня громадянської свідомості лучан та розвиток спортивної інфраструктури міста;
 • створення на базі лікувальних закладів міста Луцького госпітального округу.

Контакти
43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 / [email protected]
Графік роботи: ПН-ЧТ 08:30—17:30, ПТ 08:30—16:15, перерва 13:00—13:45
Відділ комунікацій «15-80»: 0800101580
Телефони контакт-центру:
+38 (066) 1580-333
+38 (0332) 777-8790
Відділ звернень громадян: [email protected]
Рецепція ЦНАП: (0332) 777 888
Адреса ЦНАП: 43025, м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 35
Приймальня міського голови: (0332) 777 900

Ковель

Розвиток МСБ

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Ковельської територіальної громади на 2022 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

Завантажити програму Ковельської територіальної громади

Основними напрямками та пріоритетними завданнями Програми розвитку малого і середнього підприємництва Ковельської територіальної громади є:

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності:

 • усунення зайвих регуляторних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність;
 • забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики;
 • забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності;
 • розвиток партнерства і взаємовигідного діалогу влади та бізнесу.

2. Забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва:

 • здійснення фінансової підтримки малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету;
 • залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • надання фінансової підтримки безробітним у започаткування власної справи;
 • стимулювання підприємницької ініціативи безробітних громадян;
 • надання одноразової допомоги по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності;
 • створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій у сферу малого і середнього бізнесу.

3. Здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва:

 • удосконалення діючих і запровадження передових форм ресурсної та майнової підтримки виробничих малих і середніх підприємств;
 • запровадження організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня, знань, навичок підприємців з питань ведення бізнесу;
 • підвищення рівня легалізації зайнятості, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого підприємництва;
 • сприяння в участі суб’єктів підприємницької діяльності у виставково-ярмаркових заходах;
  поліпшення інформаційної підтримки підприємництва;
 • співпраця з містами-партнерами у сфері підтримки малого і середнього підприємництва;
 • сприяння розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва;
 • формування розвинутої системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів підприємництва.

4. Розвиток інфраструктури підприємництва:

 • удосконалення діяльності центру надання адміністративних послуг відповідно до вимог законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги»;
 • забезпечення видачі дозвільних документів суб’єктам господарювання виключно через адміністраторів центру надання адміністративних послуг;
 • удосконалення діяльності центру платників податків при Ковельській ДПІ головного управління ДПС у Волинській обл.;
 • відновлення роботи Фонду підтримки підприємництва «Бізнес-центр «Ковель» та функціонування «гарячої лінії» при фонді.
Розміщення релокованих підприємств

Волинська обласна військова адміністрація, Управління Держпраці у Волинській області, Волинська обласна служба зайнятості сприяють релокації підприємств з постраждалих від війни областей. Учасники програми, в межах компетенції, надаватимуть необхідний консультаційний супровід з широкого спектра питань:

 • пошук приміщень для переведення працівників та виробничих потужностей із зони бойових дій;
 • консультаційний супровід щодо оплати праці, звільнення, переведення, оголошення простою, обліку робочого часу до організації безпечного ведення робіт, створення безпечних та здорових умов праці, надання адміністративних послуг тощо;
 • надання допомоги в укомплектуванні підприємств персоналом, професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця з можливістю навчання на виробництві, консультування щодо фінансової підтримки бізнесу згідно діючих активних програм.

Деталі щодо програми релокації у Волинській області за контактами:

 • управління економічного розвитку та торгівлі Волинської обласної військової адміністрації — (0332) 778195, 778121;
 • управління Держпраці у Волинській області — (0332) 717476, 717488;
 • Волинський обласний центр зайнятості — (0322) 724490

Стратегічний план розвитку територій

Індустріальні парки

Ковельська міська рада та американська компанія A.M. GELLER INTERNATIONAL, INC. підписали меморандум про співпрацю при створенні індустріального парку на території громади. Проєкт передбачає модернізацію та реновацію залізничних колій в напрямку Ковель – Хелм згідно з західними стандартами (вузька колія).

Також йдеться про реконструкцію існуючих та розробку нових автомобільних транспортних магістралей для прискорення поставок вантажів в Україну та з України в західну Європу. На базі парку будуть діяти сучасні логістичні хаби, включаючи зберігання та транспортування зерна, контейнерні майданчики та складські комплекси.

Контакти:
45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 73
E-mail: [email protected]
тел.(03352) 6-17-00
факс (03352) 6-17-02

Нововолинськ

Розвиток МСБ

Загальна кількість середніх та малих підприємств м. Нововолинська протягом 2019-2021 років збільшилася на 1475 підприємств (21,5%), за рахунок збільшення кількості підприємств малого бізнесу на 21,9% та підприємств середнього бізнесу на 8,9 % порівняно з 2017 роком.

Основними видами економічної діяльності малих підприємств міста, як загалом по країні, залишається оптова та роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном, переробна промисловість, будівництво, платні послуги населенню, тимчасове розміщення, організація харчування. Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва задіяна у сфері платних послуг населенню. Сфера побутових послуг (перукарні, салони краси, ремонт одягу, хімчистка та ін.) майже на 85% формується за рахунок приватних підприємців – фізичних осіб.

Основні шляхи Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо сприяння розвитку МСП:

 • покращання базових умов ведення бізнесу;
 • посилення просування місцевого бізнесу;
 • інформаційна підтримка;
 • підприємницьке навчання, кадрова інфраструктура.

Стимулювання розвитку підприємництва у Нововолинській МТГ здійснюватиметься за такими основними векторами:
Вектор 1. Нормативно-правове регулювання.
Вектор 2. Інвестиційна підтримка.
Вектор 3. Маркетингова стратегія.
Вектор 4. Підприємницьке навчання.
Вектор 5. Ділова інфраструктура.
Вектор 6. Кадровий потенціал.

Повний текст документу

Розміщення релокованих підприємств

Переміщення підприємств із зон бойових дій у Нововолинськ – один із пріоритетів сьогодні. Адже бізнес «привезе» до нас не лише потужності, а й нові робочі місця. Активно включилися в процес підготовки до релокації. Місто має привабливі земельні ділянки, приміщення, комунікації. На сьогодні є понад 30 запитів. Шість уже працюють у Нововолинську.
Місто надає можливість релокації малого, середнього та великого бізнесу із розміщенням на виробничих площах наявних підприємств. Як варіант – партнерство з діючими у Нововолинську підприємствами. Готові прийняти бізнес із виробничими потужностями, або виконувати замовлення на наявному обладнанні. Напрями партнерства: металургія, виробництво продовольчих і промислових товарів, легка промисловість, перобка.

Презентація про релокацію у Нововолинськ

Стратегічний план розвитку територій

Нововолинська територіальна громада розпочала роботу над Стратегією розвитку на 2022-2032 роки. Розвиток туризму і IT-технологій – це те, що можна почерпнути у сусідів. А ще такі напрацювання – співпраця з бізнесом та залучення інвестицій. У цьому напрямку львів’яни мають великий досвід. Можна багато перейняти, ознайомившись з діяльністю Інституту міста та центру підтримки підприємства у місті Лева. Звичайно, як зазначив міський голова, Нововолинськ не може конкурувати з обласним центром, але вже сьогодні ми маємо що запропонувати потенційним інвесторам. Це, зокрема, земельні ділянки та вже зареєстрований індустріальний парк.

Індустріальні парки

У Нововолинську розпочинає роботу індустріальний парк «Нововолинськ» у форматі food-кластеру.

Парк може вмістити 10 підприємств, для яких передбачено економічні стимули: 0% податку на прибуток на 10 років; звільнення від імпортного ПДВ і мита при імпорті нового обладнання для заводу на території парку.

Контакти за посиланням

Володимир

Розвиток МСБ

Програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена робочою групою, утвореною розпорядженням міського голови від 23.10.2021 №323р «Про створення робочої групи з розробки проєкту Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва Володимир-Волинської міcької територіальної громади на 2022-2024 роки».

Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, забезпечення зайнятості населення, підвищення рівня конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, збільшення його внеску у вирішенні завдань економічного та соціального розвитку громади.

Пріоритетними завданнями за відповідними напрямами Програми у 2022-2024 роках є:

 • впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
 • фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
 • здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, сприяння виставково-ярмарковій діяльності;
 • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

Програма розвитку МСП у м. Володимир

Розміщення релокованих підприємств

Про програму релокації підприємств

Мета – відновлення економіки держави за рахунок переміщення підприємств з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, в безпечні регіони Західної України.
До програми може долучитися будь-яке підприємство, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей. Програма поширюється на регіони, що постраждали від бойових дій.
Для учасників Програми, які мають намір прийняти на своїх територіях бізнес необхідно заповнити заявку за посиланням.

Більш детальна інформація описана на сайті.

Стратегічний план розвитку територій

Місто розташоване в центрі Володимир-Волинського району, який розміщений в південно-західній частині Волинської області на північному заході України. Володимир-Волинський розташований на правому березі річки Луги, на схилах Волинської височини, у природній зоні мішаних лісів. Через південно-східну частину міста протікає права притока Луги — річка Риловиця. Площа міста 17 км². В місті налічується 238 вулиць протяжністю 112 км.
були обрані дві головні сфери зосередження зусиль на розвиток Володимир-Волинської міської територіальної громади:

 1. Володимир-Волинська МТГ – регіональний економічний центр з розвиненою багатопрофільною промисловістю та активним підприємництвом, оскільки наявний у громади економічний потенціал, вигідне розташування міста (близько до кордону) є передумовами для розвитку цієї сфери. Стимулювання для поширення практики підприємництва сприятиме вирішенню питання безробіття, легалізації господарської діяльності.
 2. Володимир-Волинська МТГ – важливий екологічно привабливий історико-культурний центр регіону, затишна і комфортна громада для проживання, оскільки для громади актуальними та такими, що визнані як стратегічно вагомі, є підвищення якості середовища життєдіяльності, покращення функціонування діючих та розширення нових комунальної інфраструктури. Також, наявний в громади туристичний потенціал дає можливості для розвитку цієї сфери.

Повний текст документу

Індустріальні парки

Індустріальний парк «Володимир» включено до реєстру промислових парків України.
Цьому важливому кроку передувала кропітка праця над детальною розробкою концепції ІП «Володимир», в яку вносились правки за рекомендаціями фахівців, тому зараз можна стверджувати, що планування території та діяльності парку в цілому є перспективними та важливими для громади, а в сучасних реаліях – важливими і для економіки усієї країни.
Виробничі приміщення: земельна ділянка вільна від будівель. Площа земельної ділянки: 37,657 га.

Контакти за посиланням