Чернівецька область

Географія та ресурси

Географія та ресурси

Область багата на природні ресурси. На території Буковини виявлено 4 нафтогазоносні родовища (Лопушнянське, Чорногузьке, Красноїльське, Шереметівське). В останні роки відкрито більше десяти нафтогазоперспективних площ у Вижницькому, Сторожинецькому і Путильському районах.

У надрах є досить багато цінних будівельних матеріалів. У Наддністрянщині в басейні річки Прут наявні значні поклади гіпсу й ангідриду. Північні і східні райони області багаті на мергелі і вапняки. У смт Красноїльськ є перспективне родовище мармуру.

На території області також є поклади кварцитів, сланців, кухонної солі; джерела мінеральної води типу «Іжевська», «Мацеста», «Боржомі» і «Нафтуся».

На території області налічується понад 70 річок, що належать до басейнів Дунаю та Дністра. Основу річкової системи краю складають Дністер, Прут, Серет, Черемош.

Населення

Населення

За попередніми даними, чисельність наявного населення області на 1 січня 2022 року становила 890,5 тис. осіб.

У 2021р. чисельність наявного населення зменшилось за рахунок природного скорочення на 6540 осіб. Водночас був зафіксований міграційний приріст – 431 особа.

Кількість живонароджених у 2021 р. становила 7836 осіб, померлих – 14376 осіб.

Робоча сила в Чернівецькій області станом на 2021 (тис. осіб)

Всього населення Всього Жінки Чоловіки
Працездатне населення,  15 – 70 років 406 191.6 214.4
Зайняте населення 368.1 172.1 196
Безробітне населення (за методологією МОП) 37.9 19.5 18.4
Відсоток безробітного населення (%) 9.3 10.2 8.6

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень 2022 року становила 11326 грн і збільшилася порівняно із січнем 2021р. на 16,8%.

Транспорт

Транспорт

Чернівецька область займає неоднозначну позицію у транспортній системі України. З одного боку, прикордонне становище робить область потенційно привабливим транспортним коридором, і нині вона має, в цілому, налагоджене транспортне сполучення з Польщею, Румунією та Молдовою. З іншого боку, область знаходиться на периферії транспортних потоків національного рівня.

Авто
Протяжність автомобільних доріг загального користування на території Чернівецької області складає 2890,9 км, у тому числі: автомобільні дороги державного значення – 848,4 км, автомобільні дороги місцевого значення – 2042,5 км. державні національні автомобільні дороги Н–03 Житомир –Чернівці та Н–10 Стрий–Івано-Франківськ–Чернівці–Мамалига (на м.Кишинів); регіональні автомобільні дороги Р–62 Криворівня – Усть-Путила– Старі Кути – Вижниця – Сторожинець.

Залізниця
Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування на території області становить 413 км і з 2003 року залишилася незмінною. Щільність залізничних колій становить 51 км на 1000 км2 території і є одним із найвищих показників серед регіонів України.

Економіка

Економіка

Основними галузями спеціалізації Чернівецької області є:

 • сільське, лісове та рибне господарство; промисловість;
 • оптова та роздрібна торгівля;
 • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
 • операції з нерухомим майном;
 • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність.

Промисловість
Структура промислового виробництва:

 • постачання електроенергії, газу, пари та та кондиційованого повітря – 28%;
 • виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 23.2%;
 • машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 11.3%;
 • виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – 10.5%;
 • текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 9.5%;
 • виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 5.1%.

Малий та середній бізнес
У Чернівецькій області частка великих підприємств в структурі підприємництва складає близько нуля. Відповідно, частка середніх підприємств зменшилася з 4,9% до 4,2% (у кількісних показниках з 197 одиниць у 2012 році до 165 одиниць у 2017 році). Частка малих підприємств збільшилась з 95,0 % у 2012 році до 95,8 % у 2017 році за рахунок зменшення кількості середніх підприємств. Як бачимо, за розмірами підприємств, найбільшу питому вагу в області складають малі підприємства. На даний час, кількість діючих малих та середніх підприємств становить 3925 одиниць (165 – середніх та 3759 – малих підприємств), на яких працює майже 50 тисяч осіб.

Сільське господарство
Традиційно на Буковині пріоритетною галуззю сільського господарства є рослинництво. Частка його в загальному обсязі виробництва продукції сільського господарства складала у 2018 році 66,6% (у 2012 році – 59,6%). Основними культурами, що вирощуються в області, є зернові та технічні культури.

Тваринництво представлене основними галузями – вирощування ВРХ, свинарство, вівчарство. Основною відмінністю регіону є відсутність великих господарств по вирощуванню тварин. Основна маса тварин зосереджена в домашніх господарствах жителів. Області. Спостерігаються постійні негативні тенденції у тваринництві, пов’язані зі скороченням поголів’я.

Послуги
Розвиток сфери послуг є одним с пріоритетних напрямків економіки області. У структурі економіки області частка послуг складає близько 67% від загального об’єму. Найбільшим сектором у структурі є оптова і роздрібна торгівля, будівництво, операції з нерухомістю. Незважаючи на швидкий розвиток туристичної галузі та рекреації складає менше 4%. Інші види послуг не мають суттєвого значення.

Черніве́цька область — область у південно-західній частині України. Утворена з північної, переважно заселеної українцями, частини Буковини і сусідньої частини Бессарабії (з Хотином). Розташована у межах Карпат, Передкарпаття (Буковинське Прикарпаття) та Покутсько-Бессарабської височини. Це найменша за площею область України, хоча не найменша адмінодиниця першого рівня (такою одиницею є м. Київ та Севастополь).

Основи конкурентоздатності регіону для розвитку бізнесу

Область межує з Румунією на півдні та Молдовою на південному сході. На заході та північному заході — з Івано-Франківською , на півночі — із Тернопільською та Хмельницькою, а на сході з Вінницькою областями. Таке розташування дуже вигідне для бізнесу на випадок розширення в сусідніх областях або навіть країнах. Також в області наявні 388 закладів дошкільної освіти, 439 закладів загальної середньої освіти, 13 коледжів, 5 закладів вищої освіти,  11 закладів фахової передвищої освіти. Станом на 2017 рік наявно 310 закладів охорони здоров’я, 2 театри, 10 музеїв, 396 бібліотек, 50 кінотеатрів та 387 клубних закладів.

Підтримка бізнесу у воєнний час

Не має спеціальних програм з релокації бізнесу. Визначено відповідальних в обласній адміністрації, та Чернівецька торгово-промислова палата заявила про  намір консультувати підприємців з питань релокації МСБ в область.

Контактна інформація Чернівецької військової адміністрації осіб відповідальних за релокацію до області

Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної військової адміністрації

Контактна особа – керівник департаменту регіонального розвитку – Дунаєвський Валентин Борисович – (0372) 55-26-75;

Гаряча лінія: (0372) 33-15-89

Електронна пошта: [email protected]

Центри тяжіння

Чернівці

Розвиток МСБ

Для Чернівецької області впродовж останнього десятиріччя характерно зростання чисельності громадян, зайнятих в особистих селянських господарствах, і сільськогосподарське виробництво залишається переважаючим видом діяльності неформального сектору економіки.
Протягом 2012-2016 років в Чернівецькій області спостерігалось зменшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва, які перебувають на податковому обліку.

Станом на 01.01.2019 в області на
обліку перебувало 62,9 тис. суб’єктів господарської діяльності – платників податків, у тому числі юридичних осіб – 16,8 тис. (26,7% від загальної кількості),
фізичних осіб-підприємців – 46,1 тис. суб’єктів (73,3%). Порівняно з 01.01.2018 кількість суб’єктів господарської діяльності збільшилась на 460 суб’єктів або 0,7%.
На даний час, кількість діючих малих та середніх підприємств становить 3925 одиниць (165 – середніх та 3759 – малих підприємств), на яких працює майже 50 тисяч осіб.

Переважна більшість малих та середніх підприємств нашої області зосереджені у сферах сільського, лісового та рибного господарства (837), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (834), промисловості (561), операцій з нерухомим майном (421), будівництві (331).

Розміщення релокованих підприємств

Чернівецька область серед регіонів, куди через вторгнення Росії в Україну переїхало найбільше підприємств. В область релокувались понад 100 компаній.
На територію Чернівецької області переїхали уже 90 підприємств, — 43 з них в місто Чернівці. Це: IT-компанії, розробники програмного забезпечення, підприємства, що працюють у галузі легкої, харчової, деревообробної промисловості, з виробництва пластмасових, електронних та електричних виробів.

Логістика

Всі деталі за посиланням

Стратегічний план розвитку території

До 2027
Стратегічна ціль 1. SMART Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму.
Стратегічна ціль 2. Просторове планування та розвиток інфраструктури.
Стратегічна ціль 3. Створення комфортних та безпечних умов проживання на 115 території Чернівецької області.
Стратегічна ціль 4. Розвиток людського капіталу, як основа соціально- 120 економічного зростання

Стратегія розвитку Чернівецької міської територіальної громади

Контакти
Платформа взаємодії: https://relocate.prozorro.sale
+38 066 049 99 85 — Центр підтримки підприємництва в м. Чернівці
Чернівецька торгово-промислова палата, діючи злагоджено з громадами Чернівецької області готова консультувати зацікавлених у релокації підприємців.
+38 (050) 374 22 18,
0372 54 39 24,
0372 51 88 09
https://city.cv.ua
https://bukoda.gov.ua